در مفرشها و زیراندازهای بافته شده بدست مردمان قدیم هرسین از الیاف های گیاهی استفاده می شد و سپس با رام کردن بز، به تدریج از الیاف های حیوانی نیز در این هنردست استفاده شد.
باتوجه به اینکه بعدها مردمان هرسین به کشاورزی و دامداری روی آوردند، این فرصت ها را به ظرفیت تبدیل کرده و این هنر صنعت و دست بافته از آن زمان در این منطقه ایجاد شد، شاید مستندات مکتوبی در دسترس نباشد ولی شواهد نشانگر قدمتی نزدیک به پنج هزارسال را می توان برای این منطقه تخمین زد.
چندی پیش اطلاق عنوان شهرجهانی گلیم به سیرجان واکنش های متعددی را از سوی کارشناسان هنری و فرهنگی استان کرمانشاه را در پی داشت، چراکه هرسین دارای قدمت چندهزارساله گلیم بافی است و این تفکر که فرصتی دیگر برای استان از دست رفته در اذهان ایجاد شد.

خوب باتوجه به این قدمت گلیم هرسین پتانسیل جهانی شدن را دارد پژوهشگر آلمانی بنام آلستر هال بخوبی درباره گلیم هرسین مطالبی دارد که قابل تامل است

*زمان اخذ امتیاز برای هرسین به تاخیر افتاد

از همین رو نایب رییس مجمع هنرمندان کشور و رییس مجمع هنرمندان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار طلوع، معتقد است، شهرجهانی شدن سیرجان با رایزنی های فراوان انجام گرفت و از مسوولین ارشد استان کرمان و شهرستان سیرجان گرفته تا مردم و نمایندگان آن، همه در اخذ این امتیاز دخیل بودند.
فیروز ناصری هرسینی ادامه داد: متاسفانه بعد از ثبت نشان جغرافیایی برای هرسین با سعی بنده و تلاش مضاعف برای اتحاد مسوولین استان و شهرستان برای رایزنی در خصوص تبدیل هرسین به شهرجهانی هرسین راه بجایی نبردیم.
این پژوهشگر که خود طراح گلیم نیز هست در پاسخ به این سوال که آیا استان کرمانشاه شانس و فرصت خود را در این زمینه از دست داده، اظهار داشت: برای تبدیل هرسین به شهرجهانی گلیم، فرصتی از دست نرفته تنها زمان ما به تاخیر افتاده است.

معرفی هرسین تعامل مسوولان را می طلبد

وی تحقق این هدف را در گرو عوامل متعددی همچون تعداد رقبا و میزان همکاری و تعامل مسوولان استان دانست و افزود: برای اخذ این امتیاز به رایزنی و تعامل مسوولان ارشد و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیاز است.

ناصری در خصوص مزایای جهانی شدن گلیم هرسین افزود: درصورت جهانی شدن، قابلیتها برای مخاطبین معرفی می شود، تجار به سمت این صنعت آمده و در نتیجه در سایت جهانی یونسکو قرار میگیرد.
به گفته این پژوهشگر، بارونق این هنر صنعت رقابت بین بافندگان ایجاد میشود و به دلیل بومی بودن مواد اولیه، در هرسین تولید ثروت می شود.

گلیم هرسین با سیرجان متفاوت است/ فرصتی از دست نرفته است

در ادامه معاون صنایع‌دستی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار طلوع، گفت: ثبت جهانی از دو زاویه قابل بررسی است، یک ثبت شهر ملی و جهانی وجود دارد که توسط شورای ملی راهبردی انتخاب شهرها و روستاها در کشور انجام می شود و از سوی دیگر از سوی شورای جهانی صنایع دستی که شورای راهبردی است شهرموردنظر انتخاب می شود.
به گفته پروانه حیدری، برای ثبت جهانی شدن یک شهر، قبل از هرچیز باید ظرفیت های لازم در فضا ایجاد شود، ثبت برند یک هنر در شهر به صورت جهانی به عوامل متعددی همچون تعداد کارگاه و نیرو وابسته است و اینکه وارد هر فضایی از شهر و روستا که شویم باید نمادهایی نشان دهد که مثلا این شهر به هنردست گلیم و فرش اختصاص دارد.
حیدری افزود: برای ثبت نشان جغرافیایی هرسین در سال گذشته اقداماتی انجام داده ایم و اکنون با توجه به اینکه گلیم کرمانشاه و هرسین دو رو است و با سیرجان متفاوت هست شانس و فرصتی از دست نرفته است.

**قضاوت ها تخصصی باشد/ پرونده جهانی شدن در دستور کار قرار دارد

به گفته وی، پرونده ثبت نشان جهانی به عنوان شهر ملی گلیم در دستور کار قرار دارد و به همکاری مسوولان ارشد و مربوطه استان نیاز دارد.
این مسوول متذکر شد، برای اینکه هرسین به شهرجهانی گلیم تبدیل شود، زمان می خواهد و شایسته نیست که به شایعات اخیر و نادرست در این زمینه دامن زد چراکه قضاوت ها باید تخصصی باشد گلیم دورو هرسین اگر در شورای ملی راهبردی انتخاب شهر و روستا تایید شود به رقابت جهانی در این زمینه خواهد پرداخت.