به گزارش طلوع و به نقل از کرمانشاه امروز:عملکرد یکسال و اندی سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری نه تنها قابل دفاع نبوده بلکه با وجود بودجه و امکانات مناسب مثل فرهنگسراها نتوانسته خودی نشان دهد و یکسری برنامه‌های تکراری و نخ نما شده مانند نمایشگاه نقاشی و عکاسی ، تئاتر خیابانی و یا در ایام تعطیلات نوروز قرار دادن چند گروه رقص در پارکها و چهار راهها کل کارنامه فرهنگی این سازمان را تشکیل می دهد از نتایج انعقاد تفاهم نامه های فرهنگی با مراکز فرهنگی مانند جهاد دانشگاهی نیز که خبری نیست، کار فرهنگی فقط تئاتر خیابانی، رقص و نمایشگاه نقاشی و عکس نیست هرچند این موارد هم باید باشد اما به راستی اگر زلزله سال گذشته رخ نمی داد این سازمان موضوعی داشت که روی آن مانور دهد و نمایشگاه نقاشی و عکس برای آن برپا کند.
شاید اجرای برنامه‌هایی که تاکنون و به مانند سنوات گذشته برپا گردیده بتواند تاحدی در ایجاد نشاط در جامعه کمک کند که آن هم موقتی و گذرا است اما واقعیت این است کرمانشاه نیازمند کار ریشه ای و اصولی فرهنگی است و سازمان فرهنگی شهرداری می تواند حداقل در زمینه آشنایی مردم و شهروندان با فرهنگ شهرنشینی و حقوق شهروندی گام های مهمی بردارد و به جای یکسری برنامه‌های سطحی به چنین مباحث مهمی بیشتر بپردازد .
به جهت رشد و ارتقاء فرهنگ نیازمند همکاری همه دستگاهها و متولیان فرهنگی هستیم اما هر دستگاهی می تواند در چارچوب وظایف و اختیارات کارها و اقدامات خود را در قالب برنامه های اصولی و مدون به اجرا در بیاورد.
در بحث مهم ورزش که می توان از طریق آن بر فرهنگ نیز اثرگذار بود هم شاهد اقدام درست و علمی نبوده ایم و همان برنامه های تکراری گذشته مثل همایش پیاده روی خانوادگی کل کارنامه ورزشی این سازمان را تشکیل می دهد.
سازمان فرهنگی و هنری و ورزشی شهرداری نیازمند یک پوست اندازی است و بردن فکر و برنامه به بطن این سازمان امری ضروری و واجب است ، از سوئی نیز جادارد شورای اسلامی شهر از نگاه ابزاری و محلی برای کسب رای به سازمان فرهنگی شهرداری دست کشیده و از اینکه این نهاد را وسیله تبلیغاتی خود قرار دهند کمی هم به فرهنگ توجه نشان داده و کارهای عمقی را از این سازمان توقع داشته باشند وگرنه تداوم سطحی نگری در این سازمان صدمات جبران ناپذیری را به فرهنگ و هنر وارد خواهد نمود.
مسائل و مشکلات فرهنگی شهر آنقدر زیاد هست که بتوان فقط با یک نگاه درست و خارج از عینک خودبینی و تکبر و توهم آنها را دید مسائلی که دل هر دردمندی را به درد می آورد کودکان کار، زنان بدسرپرست، آشنائی با فرهنگ شهرنشینی و حقوق شهروندی، بحث مهم تفکیک و جمع آوری زباله ، استفاده صحیح از پارکها و فضاهای سبز شهری، نحوه استفاده از وسایل حمل ونقل درون شهری، مطالعه و فرهنگ کتابخوانی و … تنها نمونه های کوچکی است که سازمان فرهنگی و هنری و ورزشی شهرداری می تواند در کنار سایر متولیان فرهنگ به آن توجه کندو فقط امیدواریم و امیدواریم که نگاه فرهنگی نه سطحی و تبلیغاتی و کسب جایگاه برای فرد در اندیشه مدیران این سازمان دیده شود.