در این راستا، تعداد پانزده نفر به نمایندگی مراکز علمی کاربردی دانشگاه‌های استان حضور داشتند که در پایان دکتر عرفان امیری با کسب اکثریت آرا، به عنوان نماینده عالی دانشگاه‌های علمی کاربردی استان در کشور برگزیده شد.

این استاد دانشگاه پس از این توفیق، در شورای تعامل مدرسان مراکز علمی کاربردی حضور یافته و در راستای ارتقاء کیفیت دانشگاه علمی کاربردی و بهبود فعالیت مدرسین این مراکز به ایراد سخنانی پرداختند.

در حال حاضر از هر استان یک نماینده در این مجمع حضور دارد و نمایندهٔ منتخب استان کرمانشاه نیز دکتر عرفان امیری است که از میان چهار کاندیدا انتخاب شد.

گفتنی است، ایشان بیش از هفت سال است که در دانشگاه‌های استان مشغول به تدریس هستند و هم اکنون نیز در مقطع دکتری مدیریت صنعتی مشغول به تحصیل هستند.