دکتر امید قادری در گفتگو با خبرنگار طلوع کرمانشاه، اظهار داشت: کودک آزاری یک آسیب اجتماعی است اما در استان کرمانشاه با بحران کودک آزاری مواجه نیستیم.

وی مقوله پیشگیری و آموزش را از سازوکارهای بهزیستی در بحث کودک آزاری عنوان کرد و گفت: مسئله آموزش و پیشگیری از مهدهای کودک آغاز می‌شود و مداخلات صورت میگیرد اما تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش داریم و در این راستا طرح «نماد» یا نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان را در سال جاری اجرایی خواهیم کرد.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه بااشاره به بحث مسامحه و غفلت در بحث کودک آزاری تصریح کرد: ۹۰ درصد کودک آزاری در این حیطه، متأثر از اعتیاد است، بیشتر کودک آزاری ها غیر از والدین توسط آشنایان و نزدیکان خانواده است.

وی از کاهش کودک آزاری در استان کرمانشاه طی سال ۱۳۹۶ نسبت به ۱۳۹۵ خبر داد و گفت: بسیاری از کودک آزاری ها گزارش نمی شود، باید توجه داشت که کودک آزاری جرم است و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه کودک آزاری باید مورد را گزارش دهند.

قادری تأکید کرد: بیشتر کودک آزاری ها از طریق ۱۱۰ و یا بیمارستان‌ها به ما گزارش می‌شود و لذا از شهروندان تقاضا داریم نقش مسئولیت‌ اجتماعی خود را فراموش نکنند.

وی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی در تمام شهرستان های استان کرمانشاه راه اندازی شده است، گفت: اورژانس اجتماعی در شهرستان کرمانشاه ۲۴ ساعته فعالیت می کند.

قادری در ادامه با اشاره به فعالیت مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان در استان کرمانشاه گفت: شهروندان برای مشاوره می‌توانند با سامانه ۱۴۸۰ تماس بگیرند.

وی سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی را پل ارتباطی بهزیستی با شهروندان اعلام کرد و گفت: در اورژانس اجتماعی مداخلات لازم و حتی پیگیری‌های قضایی انجام میشود و اگر کودکی در معرض خطر باشد تا زمانی که خطر رفع شود و نتیجه مطلوب حاصل شود پیگیری ادامه می‌یابد و اگر صلاحیت نگهداری کودک از والدین سلب سود، کودک در بهزیستی نگهداری می‌شود.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به رعایت اصل رازداری در حیطه مددکاری گفت: اگر می‌خواهیم آسیب اجتماعی در جامعه کاهش یابد همه باید خود را مسئول بدانیم.

وی در ادامه با بیان اینکه کودکان کار در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، گفت: ما در حال حاضر یک مرکز آموزش حمایت از کودکان کار داریم و امسال دومین مرکز نیز افتتاح می‌شود.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه خلأهای قانونی در بحث کودکان کار داریم، افزود: این مسئله به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و از طریق مجلس پیگیری می‌شود.