دیدار اول… در مسیر توسعه ی کرمانشاه…

مهندس بازوند استاندار جدید کرمانشاه غروب امروز پنجم مهر ماه به دیدار دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور رفت و گزارشی از آخرین وضعیت توانمندیها ؛ چالش ها ؛ راهکارها و انتظارات مردم دیار اصیل کرمانشاه ارایه کرد..

مهندس بازوند :

گزارشی از :

 اوضاع ویژه ی بیکاری در استان و راهکارهای کمتر شدن حجم فراوان آن از جمله بهبود فضای کسب و کار ، تقویت حضور بخش های خصوصی بزرگ و فعال و هلدینگ های سرمایه گذاری دولتی و خصوصی ،تلاش برای ارتقای بهره مندی استان از خطوط اعتباری بین المللی و فاینانس ، برنامه های ویژه برای بهره مندی بیشتر کرمانشاه از تسهیلات صندوق توسعه ملی ، افزایش بهره مندی از تسهیلات بانک ها ی داخلی با هدف کم شدن مشگلات واحدهای تولیدی و… در کنار تلاش بلند مدت برای بهبود اختصاص و جذب اعتبارات دولتی با بهره مندی از همه ی ظرفیت های استان…

 آخرین وضعیت دستاوردها و نیازهای استان در امور زیر ساختی مانند حمل و نقل ریلی ، زمینی و هوایی ..

 وضع موجود و برنامه ی پیش روی پروژه های عمرانی و اقتصادی در شهرستانهای استان بویژه پروژ ه های عمران شهری مرکز استان و دیگر شهرها ..

 

 اوضاع چالش زای حاشیه نشینی و چگونگی ورود کارشناسی به این چالش …

خدمت جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور در زمانی که در اختیار بود ارایه شد که با اعلام حمایت ایشان از برنامه های توسعه ی استان و کمتر شدن مشگلات و موانع همراه شد..

 مهندس بازوند تاکید کرد برنامه های خود را برای کار در استان به محض حضور در جمع مردم شریف کرمانشاه آغاز کرده و حرکت در مسیر خواست و مطالبات مردم را نیازمند همگرایی و همراهی همه ی مراجع و مجامع اثرگذار استان دانست و برای تقویت این فضا در دوره ی جدید اعلام آمادگی کرد..

استاندار جدید کرمانشاه در دیدار با جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، گزارشی از توانمندیها، چالش ها و انتظارات مردم استان را ارائه کرد./ایرنا