کریم زاده-خبرنگار طلوع:

 چندی پیش، از سوی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمانشاه به برخورد با دوهزار مسافربر شخصی در شهر  پرداخته شد ولی همچنان شاهد جولان و رقابت این خودروها برای انتقال مسافران در سطح شهر هستیم.

استفاده از مسافربرهای شخصی علاوه براینکه مسایلی همچون ناامنی را به همراه دارد بیش از گذشته موجب نارضایتی و درگیری های لفظی تاکسیرانان با رانندگان این خودروها در خیابان های شهر می شود.

مسافربرنماهای شخصی علاوه براینکه از مسافر به صورت سلیقه ای کرایه می گیرند، به تهدیدی برای امنیت جانی و مالی مسافران تبدیل شده اند، مسافرانی که از خوش خیالی و یا نبود زمان کافی، از این خوروها به عنوان وسیله حمل و نقل عمومی استفاده می کنند.

می توان از کمبود نیروی پلیس راهور برای برخورد با مسافربرهای شخصی، نبود طرحی جامع برای ساماندهی مسافربرهای شخصی و یا نبود مستمر ماموران تاکسیرانی در پایانه های مسافربری به عنوان عاملی برای گسترش فعالیت مسافربرنماها یاد کرد.

اینکه سازمان تاکسیرانی چه تدابیری برای ساماندهی این مسافربرها در طرح خود اندیشیده و یا چرا نیروی کافی از سوی پلیس راهور برای این منظور اندیشیده نمی شود نیاز به بررسی و پرداختن دارد.

از سوی دیگر گسترش روزافزون بیکاری و بیگانگی برخی مسافران با فرهنگ حمل و نقل عمومی بر تخطی از قانون منع فعالیت مسافربرهای شخصی می افزاید که برخورد با فعالیت غیرقانونی این افراد در گرو همکاری پلیس، مردم و سازمان تاکسیرانی می باشد