کشت محصول ذرت پاییزه در شهرستان گیلانغرببه گزارش  طلوع کرمانشاه به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی؛ مرادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب با بیان اینکه بر اساس پیش بینی کارشناسان تولیدات گیاهی برداشت این محصول ۲۰ هزار تن برآورد شده است افزود: این محصول  در اراضی پایاب سد زاگرس، سد دایک سراب و دشت دیره کشت می‌شود.
محصول ذرت پاییزه در اواخر خرداد ماه کشت و در اواخر مهرماه و اوایل آبانماه برداشت می‌شود