کرمانشاه در سالهای دور دست که بسیاری از شهرهای دیگر کشور یک یا دو سینما بیشتر نداشتند، صاحب چندین سینما در نقاط مختلف شهر بود.
سینما آزادی در نزدیک فردوسی، سینما پیروزی در خیابان سعدی، سینما فرهنگ در شمال شهر و حتی سینما بهمن در منطقه دولت آباد…
طی چند سال اخیر به جای آنکه وضعیت سینماها بهتر شود و تعداد صندلی ها بیشتر شود شاهد تعطیلی نیمی از این سینماها بودیم.
سینما بهمن و سینما استقلال اولین سینماهایی بودند که در کرمانشاه تعطیل شدند.
پس از آن وضعیت سینما پیروزی خراب شد، سینمایی که کیفیت خوبی هم داشت اما با هدف بازسازی چندین سال تعطیل شد و هیچ کار خاصی برای آن صورت نگرفت.
بعد از چند سال پیگیری، اخیرا این سینما تخریب شد اما فعلا خبری از بازسازی آن نیست.
دربی مقابل زمین خالی سینما آزادی کرمانشاه کشیده شده که فعلا بسته است و خبری از ساخت و ساز در آن نمی بینیم.
سینما پیروزی اکنون به یک زمین خالی تبدیل شده است.
سینما استقلال که متعلق به بخش خصوصی بود نیز سالها از تعطیلی آن می گذرد و تعیین تکلیف نشده است.
حالا شهر کرمانشاه برای جمعیت بیش از یک میلیون نفری فقط دو سینما آزادی و فرهنگ را دارد.
این در حالی است که در سایر ۱۳ شهرستان دیگر استان نیز سالن سینمای چندان مناسبی نداریم.
کمبود فضای فرهنگی در کرمانشاه در حالی است که مردم این منطقه به دلیل نرخ بالای بیکاری و آسیب های اجتماعی به برنامه های فرهنگی نیاز جدی دارند.
مردم انتظار ساخت سینماهای جدید را ندارند اما می خواهند فضای سینمایی و سرمایه ای که از قبل داشتیم بازسازی و احیا شود تا بتوانند از آن استفاده کنند.
خصوصا سینماهای متعلق به بخش خصوصی که ظرفیتی عظیم و مغفول مانده است.
کرمانشاه حتما نیازمند پردیس های سینمایی چند سالنه است تا جوابگوی نیاز مردم باشد.