به گزارش طلوع کرمانشاه به نقل از روابط عمومی استانداری؛ بازوند استاندار کرمانشاه امروز صبح در نشست شورای اشتغال به ۱۷۲ هزار بیکار در استان دبیرخانه کارگروه اشتغال استان مانعی بلند برای اشتغالکرمانشاه اشاره کرد و خطاب به مدیران گفت: دبیرخانه کارگروه اشتغال استان به ویژه در حوزه ساختاری نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
وی به موانع متعدد برای ایجاد اشتغال بر سر راه جوانان جویای کار اشاره کرد و افزود: این دبیرخانه خود تبدیل به مانعی برای اشتغال استان شده است.
بازوند در ادامه به اداره کل فنی حرفه‌ای دستور داد تا برنامه خود را در مسیر پیاده کردن طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی تا ۴۸ ساعت آینده ارائه کند.
همچنین وی به افزایش ساعات کاری مدیران و مسئولان در این امر اشاره کرد و گفت: اگر نصف شب هم، نیاز به جلسه برای پیگیری و به نتیجه رساندن امور اشتغال باشد، بگزار می‌کنیم.
وی در پایان تاکید کرد، تمامی فرمانداران و مدیران استان باید یک نفر از معاونین خود را کتبا به عنوان مسؤول پاسخگویی به مسائل اشتغال به دبیرخانه معرفی کنند.
همچنین انتظار می‌رود مدیران حوزه وزارت کار در پیگیری رفع موانع اشتغال پیشرو باشند.