به گزارش طلوع کرمانشاه و نقل از پایگاه خبری هواشناسی، محمدی کارشناس پایش اداره محیط زیست استان کرمانشاه گفت: هم اکنون هوای گرد و غبار مهمان ناخوانده کرمانشاهیانشهرستان‌های کنگاور و کرمانشاه به علت استقرار توده گرد وغبار در وضعیت هشدار است و میانگین ۶ ساعته گرد و غبار درهوای دیگر مناطق استان بیانگر وضعیت سالم و طبیعی است.
وی افزود: میانگین غلظت گرد و غبار در ۶ ساعت گذشته در هوای کنگاور ۳۰۰ و درکرمانشاه ۱۸۵ میکروگرم بر متر مکعب هوا گزارش شده است.
قاسمی کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه هم گفت: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، این سامانه تا بعد از ظهر امروز از جو استان خارج می‌شود.
وی افزود: از امروز تا روز چهارشنبه، استقرار هوای گرم به دلیل تقویت شرایط پایدار در منطقه، مهمترین پدیده جوی در سطح استان خواهد بود.
قاسمی خاطرنشان کرد: به دنبال این وضعیت، در دو روز پایانی هفته تشدید میدان‌های باد غربی در منطقه، ممکن است مجدداً سبب نفوذ غبار به جو استان شود.