به گزارش طلوع کرمانشاه کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز که پیش‌بینی افزایش ۳۰ درصدی صادرات از مرز‌های کرمانشاهمی‌تواند صادرات را تقویت کند پیش‌بینی می‌شود امسال صادرات از طریق مرز‌های استان حداقل ۳۰ درصد افزایش داشته باشد.
وی افزود: مرز‌های استان همه فعال هستند و سومار، پرویزخان، شوشمی و شیخ‌صله همه با ظرفیت کامل کار می‌کنند. با اشاره به اینکه وضعیت خوبی در زمینه صادرات داریم
رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه صادرات در مرز‌های ایران و عراق رونق بیشتری دارد گفت: برنامه ریزی‌های لازم برای افزایش واردات و ترانزیت در این انجام شده است.
کاشفی بااشاره به اینکه تلاش می‌کنیم تا ۲ هفته آینده ترانزیت در این مرز دوباره از سر گرفته شود افزود: پیش‌بینی ما افزایش تردد روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ کامیون از مسیر پرویزخان به عراق است.