به گزارش طلوع کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان ؛رحیمی مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گفت: براساس پیش بینی‌های انجام شده امسال حدود ۷۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان کرمانشاه خریداری خواهد شد.
رحیمی افزود: قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی یک هزار و ۳۰۰ تومان و هر کیلوگرم گندم دروم یک هزار و ۳۳۰ تومان است
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ کشور وعده داد: ۵۰ درصد از پول کشاورزان تا ۲ روز پس از خرید گندم آنان توسط بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد.
وی از پرداخت ۹۷۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال از طلب گندم کاران کرمانشاهی که معادل ۵۰ در صدکل طلب گندم کاران خبر داد.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ کشور گفت: ۸۷ مرکز خرید گندم در استان کرمانشاه کار خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را بر عهده دارند.
رحیمی اعلام کرد که در سال زارعی جاری نیز ۴۶۳ هزار هکتار در استان کرمانشاه زیرکشت گندم آبی و دیم رفته است.