به گزارش طلوع کرمانشاه هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه محمدابراهیم الهی تبار معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه طی حکمی از سوی استاندار با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری منصوب شد.
پیش از این رضا رحیمی مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه را بر عهده داشت.
در این حکم خطاب به محمدابراهیم الهی تبار آمده است:
با توجه به تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی؛ بدینوسیله با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‌ی منابع استانداری کرمانشاه منصوب می‌شوید.
استفاده بهینه از منابع انسانی موجود در استان، ارتقا کیفی و کارایی آن‌ها و بکارگیری نیرو‌های متعهد و موثر در پست‌های اداری و اجرایی، توسعه کلیه امور اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی با موضوع اشتعال، اقتصاد مقاومتی و فناوری‌های نوین و همچنین ساماندهی و ارتقای فناوری اطلاعات و ارتباطات استان برای تحقق کامل دولت الکترونیک از اهم وظایفی است که انتظار دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری و اسناد فرادستی و در راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید بدان اهتمام نمایید.
توفیق روزافزون شما را در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت منویات و فرامین مقام معظم رهبری از درگاه پروردگار متعال خواستارم. ‘