به گزارش طلوع کرمانشاه مراد علی تاتارفرماندار قصر شیرین در جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی که با حضور مسولان آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در محل این فرمانداری برگزار شد گفت: وجود سه سد در شهرستان قصرشیرین و بهره برداری از آن‌ها می‌تواند به رشد و توسعه کشاورزی در این شهرستان مرزی کمک کند.
تاتار در ادامه تصریح کرد: دولت برا‌ی احداث این سه سد شامل شرف شاه سومار، سد زاگرس و سد شهدای گمنام هزینه‌های زیادی انجام داده تا رشد وآبادانی و توسعه کشاورزی در این مناطق به نحو مطلوبی برسد که هم اکنون این کار‌ها به ثمر رسیده تا این شهرستان ننیز به مدار کشاورزی استان برگردد
وی در ادامه با اشاره به پتانسیل کشاورزی در این شهرستان افزود: کشاورزی حلقه مفقوده توسعه شهرستان است و با بهره برداری از آب سده‌ها و تغذیه شبکه‌های زیردست ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان آبی خواهد شد.
تاتار با اعلام اینکه از مرداد ماه این تصمیم اجرایی میشود افزود: در این نشست مقرر شد از اوایل مرداد ماه به مدت دو ماه و به صورت آزمایشی و همچنین ترغیب کشاورزان منطقه آب منطقه‌ای سد زاگرس را برای ۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان قصرشیرین که در مسیر این سد قرار دارد رها سازی کنند و در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.
فرماندار قصر شیرین در پایان گفت: هم اکنون ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی زیر دست سد زاگرس در قصرشیرین آماده بهره برداری است و در صورت تامین آب کشاورزان می‌توانند از آن استفاده کنند.