به گزارش طلوع کرمانشاه مهرداد سالاری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بر تهیه سند گردشگری تاکید کرد و تهیه سند گردشگری استان‌های منطقه چهار کشورگفت: با تهیه این سند می‌توان ظرفیت‌های مذهبی، گردشگری، درمانی، گردشگری فرهنگی و طبیعی استان‌های منطقه چهارکشور شامل کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی وخوزستان را به گردشگران داخلی و خارجی معر فی کرد.
سالاری افزود:ظرفیت‌های استان‌های منطقه چهار کرمانشاه از نظر فرهنگی و تاریخی به حدی است که می‌توان از آن حتی برای برنامه ریزی به منظور قرارداد‌های خارجی با کشور‌های همسایه نیزاستفاده کرد.
سالاری افزود: طراحی لوگوی گردشگری نوروز ۹۸ می‌تواند بر کیفیت و کمیت گردشگری استان‌های منطقه چهار تاثیر مهمی داشته باشد.
وی افزود: تهیه پکیج در حوزه گردشگری و تعریف سند توسعه عمرانی منطقه چهار، مشارکت شهرداری‌های منطقه چهار در توسعه عمران شهری و معرفی یک نماد برای هر استان از دیگر موارد مهم است.