یادداشت نویس: زهره کریم زاده

یکه تازی استان در نرخ بالای بیکاری، قصه ای قدیمی است که جابه جایی سریع مدیران و استانداران کرمانشاه در سال های گذشته به آن دامن زده و با وجود وعده و وعیدهای گوناگون، به دلیل نبود برنامه ای منسجم و هدفمند، هیچ سپری نتواسته در برابر روند صعودی آن ایستادگی کند.

پیرو سخنان استاندار کرمانشاه در جلسات متعدد کاری، نرخ بیکاری استان در میانگین چهار فصل سال ۹۵ با ۲۲ درصد بیشترین نرخ بیکاری کشور را داشت، که در سال ۹۶ با روی کار آمدن وی به عنوان مدیرارشد استانداری کرمانشاه، به رقم ۲۱ و ۶دهم درصد رسید.

پوستن کرمانشاهیان به خیل عظیم بیکاران به یک الی دو سال اخیر باز نمی گردد و این ارمغان ناخواسته چندین ساله است، زیرا کرمانشاه همواره در سالیان اخیر رتبه اول یا دوم بیکاری کشور را داشته که جای خالی راهکار و چاره مدیران ارشد پیشین برای این معضل همیشگی به شدت احساس می شود.

با وجود کسب موفقیت در کاهش نرخ بیکاری، مهندس “هوشنگ بازوند” استاندار کرمانشاه تاکید دارد با همکاری مدیران باید هرطور که شده در سال ۹۷ نرخ بیکاری استان کرمانشاه به صورت پایدار کاهش یابد.

در بینش استاندار کرمانشاه، حل بیکاری به اساسی ترین خواسته و مطالبه مردم استان تبدیل شده و اگر برای این مشکل فکری نشود انگار که هیچ اقدامی برای مردم کرمانشاه انجام نشده است.
از همین رو تلاش های چندین ماه بازوند به همراه تیم اجرایی وی بدون نتیجه نماند و براساس آخرین آمار اعلام شده نسبت نرخ مشارکت اقتصادی در بهار ۹۷ به میزان ۴۴درصد اعلام شد این در حالی است که این رقم به مدت مشابه سال ۹۶ به میزان۴۲ و ۵دهم درصد می باشد.

از سوی دیگر نسبت اشتغال در بهار جاری به میزان ۳۵ و ۵ دهم درصد گزارش شد که این رقم به نسبت مشابه سال گذشته ۳۳ و ۹دهم درصد بود که پیام آور فرارسیدن روزهای خوش برای کرمانشاه است.
استاندار کرمانشاه معتقد است، معضل بیکاری صرفا با حرف، شعار و جلسه حل نمی شود بلکه همه مدیران در بخش های مختلف خصوصا مدیران حوزه اقتصادی باید برای رفع آن پای کار بیایند زیرا بخش قابل توجهی از نرخ بالای بیکاری حاصل عملکرد همین مدیران استان است.

با نگاهی گذرا به اقداماتت و تدبیر بازوند برای به حرکت درآوردن چرخه های اشتغال و اقتصاد در استان مشاهده می کنیم که وی از زمان شروع به کار خود در کرمانشاه، برای بیکاری برنامه داشته چنانچه مدیران را موظف به امضای میثاق نامه اشتغال می  کند که براساس این میثاق نامه، دستگاه ها باید متناسب با ظرفیت و توانی که دارند تا پایان امسال تعداد مشخصی فرصت شغلی ایجاد کنند، استاندار آنقدر در عمل کردن دستگاه ها به این میثاق نامه جدی است که بارها تاکید کرده هر مدیری به تعهد خود عمل نکند باید کنار برود.
از سوی دیگر استاندار کرمانشاه به دنبال جذب اعتبارات از منابع مختلف به داخل استان برای ایجاد اشتغال است، اعتباراتی از محل طرح اشتغال پایدار، اشتغال عشایری و روستایی، تسهیلات طرح رونق تولید و.. .
بازوند با جدیت در برابر مدیرانی که برای جذب این تسهیلات تلاش نکنند می ایستد تا بشود از هر فرصتی برای کمک به اشتغال استان استفاده کرد.

استاندار کرمانشاه عقیده دارد برای کمک به کاهش نرخ بیکاری استان کرمانشاه، احیا واحدهای راکد می تواند به عنوان یک ظرفیت بسیار بزرگ قلمداد شود زیرا این واحدها مسیر اصلی را طی کرده اند و اکنون زمان و سرمایه کمتری برای راه اندازی مجدد آنها نسبت به یک واحد تولیدی و صنعتی جدید نیاز است.

از دیگر اقداماتی که اخیرا برای بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه انجام شد راه اندازی سامانه “دادور” در استان بود که با کمک این سامانه افرادی که در روند گرفتن مجوز برای شروع یک فعالیت اقتصادی شکایت و یا مشکلی دارند آن را در قالب سامانه دادور مطرح می کنند تا در کوتاه ترین زمان ممکن به این شکایت رسیدگی شود.

تداوم و سختگوشی برای کاهش نرخ بیکاری استان موجب شد که هم اکنون نرخ بیکاری استان در بهار ۹۷ به ۱۹و چهار دهم درصد برسد این در حالی است که این نرخ به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ و دو دهم درصد اعلام شده بود.

اگرچه بهبود فضای کسب و کار استان در زمان بسیار کوتاه ممکن نیست و نیازمند همکاری بخش های مختلف حتی نمایندگان مجلس برای حذف قوانین و مجوزهای زائد است اما امید است که پیوستن همه مدیران و مسوولان به کشتی همت و تدبیر مدیریت ارشد استان به ساحل اشتغال و به چرخه درآمدن موتورهای اقتصاد استان هدایت شود.