به گزارش  طلوع کرمانشاه جلیلی سرپرست معاونت پژوهشی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه گفت: کشور به سالانه ۱۴ هزار تن کربن فعال نیاز دارد که از این میزان تنها دو هزار تن آن درکشور تولید می‌شود.
وی افزود: کربن فعال تولیدی کشور در حال حاضر از ضایعات بخش کشاورزی از جمله پوست گردو تهیه شده و از این ماده در صنایع غذایی، دارویی، پتروشیمی و نفت استفاده می‌شود.
جلیلی با اشاره به وجود معادن بیشمار در این استان افزود: ۸۰ درصد معادن قیرطبیعی کشور در کرمانشاه وجود دارد که این ظرفیت موجب شده تا تولید کربن فعال از قیرطبیعی در استان به صرفه باشد و از خام فروشی این محصول باارزش استان جلوگیری شود.
وی افزود: در فاز اول پروژه تولید سالانه ۱۰۰ تن کربن فعال را در برنامه داریم و در فاز توسعه این میزان تا هزار تن در سال افزایش پیدا خواهد کرد.
سرپرست معاونت پژوهشی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه در پایان نیز گفت: کربن فعال تولیدی از قیرطبیعی به میزان یک هشتم قیمت وارداتی آن عرضه خواهد شد که صرفه‌جویی ارزی خوبی برای کشور خواهد داشت.