به گزارش کرمانشاه بازوند استاندار کرمانشاه در نشست بررسی آخرین وضعیت بیمارستان آسیب دیده اسلام آباد که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، بازرس کل استان و دادستان اسلام آباد غرب برگزار شد؛ اظهار داشت:
وی در ادامه با اشاره به تخریب بیمارستان اسلام آباد و لکه ننگ خواندن این بیمارستان برای علم مهدسی گفت: مجموعه‌ای مانند بیمارستان‌ها باید به گونه‌ای ساخته شوند که در زلزله‌ها به عنوان ساختمان ایمن مورد استفاده قرار گیرند و قادر باشند در آن شرایط بحراتی خدمات ارایه دهد. متاسفانه بیمارستان تازه ساز اسلام آباد با وجود فاصله ۱۲۰ کیلومتری از کانون زلزله، دچار آسیب‌های بسیار جدی شد. یک ربع به ۵ صبح زلزله در بیمارستان بودم و از دیدن بیمارستان تخریب شده، شوکه شدم. جان صد‌ها نفر به خاطر تخریب این زلزله به خطر افتاد. تخریب این بیمارستان لکه ننگی بر علم مهندسی بود و در میان افکار مردم با واکنش بسیار منفی روبرو شد.
بازوند در ادامه افزود: مجموعه‌ای که در آن شرایط بسیار بحرانی می‌توانست یک خدمات درمانی بسیار حیاتی به آسیب دیدگان زلزله انجام دهد، خود دچار خسارت جدی شد و باری بر دوش مدیریت ارشد استان و مردم شد.
وی ضمن اسف بار خواندن این موضوع تصریح کرد: بی گمان افکار عمومی منتظر برخورد با مقصران حادثه است و این افراد باید شناسایی و هرچه سریعتر تحویل مراجع قضایی شوند و مسئولیت ساخت این بیمارستان با راه و شهرسازی است و انتظار می‌رود در جمع بندی این مجموعه مقاوم سازی بیمارستان تا حد قابل قبولی بالاتر رفته و کار به سرعت به پایان برسد
بازوند در پایان گفت: مقاوم سازی از جمله کار‌های علمی و متداول در دنیای امروز محسوب می‌شود. البته راه و شهرسازی باید تضمین‌های لازم برای این مقاوم سازی را ارایه دهد و اینکار به گونه‌ای باید صورت گیرد که در برابر زلزله ۷ ریشتری مشابه مقاوم باشد.