به گزارش طلوع کرمانشاه، مظفر رحیمی مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ کشور با بیان اینکه این میزان گندم خریداری شده در ۷۸ مرکز استاندارد در استان ذخیره سازی شده است، افزود: تاکنون ۵۰ در صد مطالبات کشاورزان به مبلغ بیش از ۳۱۸ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان پرداخت شده و مابقی طلب گندم کاران تا یک ماه آینده پرداخت می‌شود.
وی اظهار داشت: بر اساس آمار و طبق دستور العمل شرکت غله و خدمات بازرگانی کشور مازاد گندم استان با توجه به نیازمندی‌های مناطق مختلف کشور به استان‌های دیگر ارسال می‌شود.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ کشور یادآور شد: در سال زراعی گذشته ۴۱۳ هزار هکتار از مزارع استان کرمانشاه زیر کشت گندم رفت که از این سطح ۳۱۶ هزار هکتار گندم دیم و ۹۷ هزار هکتار گندم آبی بوده است.