به گزارش طلوع کرمانشاه، هوشنگ بازوند در حاشیه بازدید از وضعیت پیشرفت پروژه پارک علم و فناوری کرمانشاه اظهار داشت: ساختمان این مجموعه تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اتمام آن نیازمند اعتبار قابل توجهی است که باید تلاش کنیم این پروژه از رکود چند ساله بیرون آمده و تبدیل به نماد پویایی در کرمانشاه شود.
وی افزود: هفته گذشته با هیئت امنای جهاد دانشگاهی در تهران، نشستی پیرامون وضعیت این پروژه مهم برگزار شد که در این نشست پیشنهاد شد از محل اعتبارات استانی و ملی به این پروژه کمک شود.
استاندار کرمانشاه گفت: پیشنهاد مدیریت ارشد استان این است که از منابع استانی ۱۰ میلیارد تومان در اختیار مجموعه قرار گیرد تا با استفاده از اعتبارات بانکی، یک اعتبار مناسب برای تکمیل پروژه تامین شود.
بازوند خاطرنشان کرد: نظر مدیریت پارک علم و فناوری بر این است که از محل اعتبارات عمرانی به آن‌ها کمک شود که عملی شدن این راهکار با توجه به وضعیت نامناسب اعتبارات در کشور، دشوار است.
وی تصریح کرد: در همین رابطه از مشاور پروژه خواسته ایم تا هفته آینده برنامه زمان بندی شده برای اتمام و بهره برداری از طبقه همکف و ۵ طبقه اول را با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار ارائه کند که پس از بررسی این برنامه، تصمیم نهایی در زمینه چگونگی تامین اعتبار برای پروژه اتخاذ می‌شود.