دکتر آرتین کمالی در گفتگو با پایگاه خبری طلوع، اظهار داشت: ساختمان قدیمی شماره دو پزشکی قانونی استان در منطقه بلوار بنت الهدی کرمانشاه واقع شده است.
کمالی ادامه داد: برای ساخت و نوسازی این مرکز از سوی قوه قضاییه اعتباری درنظر گرفته شده که هنوز اختصاص نیافته است.
وی با اشاره به آمار بالای مراجعه کنندگان بر ضرورت ساخت این مرکز تاکید کرد و گفت: مجوز لازم از ادارات مربوطه برای ساخت و ساز اخذ شده و تنها در انتظار اختصاص آن هستیم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از ا رجاع ۴۸۴۴جسد به پزشکی قانونی استان در سه ماهه نخست سال جاری برای معاینه خبر داد.
وی یادآور شد، این میزان در مدت مشابه سال گذشته۴۴۸ جسد بوده که گویای افزایش ۸درصدی در سال جاری است.