به گزارش طلوع کرمانشاه، رستگاریوسفی در نشست با مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه در جوانرود افزود: این میزان اعتبار برای اصلاح شبکه وآبرسانی سیار روستا‌های این شهرستان تخصیص پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه خشکسالی‌های متوالی و زلزله تاثیرات منفی برمنابع پایدارآب روستای جوانرودداشته است اظهارداشت: در حال حاضر هشت روستای این شهرستان به صورت سیارآبرسانی می‌شوند.
مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمانشاه نیز گفت:: از دو هزار و ۵۸۹ روستای دارای سکنه در استان روستا هم فاقد آب هستند که به صورت سیار آبرسانی می‌شوند.
فرامرز شوهانی افزود: از ۴۴۵ روستای فاقد آب در استان کرمانشاه ۱۲۴ روستا بالای ۲۰ خانوار ومابقی زیر ۲۰ خانوارهستند.