به گزارش طلوع کرمانشاه مجید یزدان‌پناه مدیر کل آموزش و پرورش کرمانشاه گفت: دانش آموزان کرمانشاهی در مقایسه با سال گذشته از نظر شاخص‌های کمّی و کیفی حضور در کنکور سراسری، پیشرفت چشمگیری داشتند که رشد کمی رتبه‌های برتر ۲ رقمی و ۳ رقمی گواه این مدعا است.
وی افزود: طبق آمار، در کنکور سراسری سال ۹۷ دانش‌آموزان استان کرمانشاه توانستند ۲۷ رتبه ۲ رقمی و ۱۸۴ رتبه سه رقمی را کسب کنند که نسبت به کنکور سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته‌ایم.
به گفته یزدان پناه، بیشترین درصد قبولی دانش آموزان در کسب رتبه‌های برتر به رشته علوم تجربی و سپس ریاضی فیزیک اختصاص دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه بیان داشت: امید رستم آبادی دانش‌آموز کنگاوری در رشته ریاضی فیزیک توانست رتبه یک منطقه‌ای و ۱۳ کشوری را کسب کند همچنین سیدسپهر میربیگی دانش‌آموز ناحیه یک کرمانشاه نیز رتبه یک ایثارگران کشور و ۲۵ منطقه را از آن خود کرد.