به گزارش طلوع کرمانشاه فضل الله رنجبر گفت اظهار داشت: این دختر بچه در ضلع غربی شهر و ابتدای ورود رودخانه به شهر کرمانشاه به همراه پدرش مشغول بازی بود که به داخل رودخانه قره سو پرت شد.
وی افزود: پس از این اتفاق ماموران آتش نشانی در محل حاضر شدند و پس از ۲ ساعت تلاش پیکر بی جان این دختر بچه را از داخل رودخانه خارج کردند.
فرماندار کرمانشاه با یاداوری اینکه اردیبهشت ماه امسال نیز دختر بچه سه ساله ای در رودخانه چم بشیر غرق شد، اظهار داشت: از آب منطقه ای و شهرداری کرمانشاه خواسته ایم که اطراف رودخانه چم بشیر را با حفاظ بپوشانند اما متاسفانه تاکنون در این رابطه اقدامی ‌نکرده اند.
رودخانه چم بشیر که از چشمه سراب طاقبستان در شمال شهر کرمانشاه سرچشمه می گیرد پس از گذر از محله های شهر به رودخانه قره سو می ریزد.
شهر کرمانشاه بیش از نیمی از جمعیت ۲ میلیون نفری استان را در خود جا داده اند.