به گزارش طلوع کرمانشاه مهدی قنادی گفت: با اشاره به نشست خبری روزدوشنبه(۲۲ مرداد) دادستان کرمانشاه، اظهار کرد: در این نشست دادستان کرمانشاه از پرداخت بخشی از سرمایه مالباختگان که با اهتمام دستگاه قضایی و از محل فروش اموال متهم بدست آمده، با رعایت تناسب، در آینده نزدیک خبر داد.

وی ادامه داد: در پی اعلام این خبر تعدادی از مالباختگان با مراجعه به شعب بانک ها اقدام به افتتاح حساب کرده اند که نیازی به این کار نیست.

مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه یادآور شد: تمام افرادی که پیش تر و درپی فراخوان های قبلی برای طرح شکایت به دادسرا مراجعه نموده اند، شماره حساب شبای آنها از بانک اخذ شده و ضرورتی برای افتتاح حساب جدید وجود ندارد.