به گزارش طلوع کرمانشاه، قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز در نشست خود با رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت:: وزارت بهداشت تمام تجهیزات پزشکی بیمارستان قصرشیرین برای تبدیل شدن به مرکز توریسم درمانی را تامین می‌کند.
جان‌بابایی افزود: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیزبرنامه‌ریزی و تامین نیروی تخصصی برای انجام اعمال جراحی بیماران عراقی در این شهرستان را برعهده گرفت.
جان‌بابایی پس ازنشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، عازم ایلام شد.