به گزارش طلوع کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان، سید مجتبی موسوی اظهار داشت: دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم آموزشگاه فرهنگیان از ناحیه سه کرمانشاه به عنوان نماینده استان، رتبه اول کشوری مسابقه سرود همگانی را به خود اختصاص دادند.
وی افزود: دانش‌آموزان کرمانشاهی، دارای پتانسیل، خلاقیت و توانایی‌هایی هستند که بایددر مسیر درست قرار گیرند و پرورش یابند.