به طلوع کرمانشاه، طی حکمی از سوی استاندار کرمانشاه، علیرضا حیدری به عنوان مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمانشاه منصوب شد.

علیرضا حیدری پیش از این بخشدار مرکزی کرمانشاه بود.

پیش از این کیومرث رشیدی مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری کرمانشاه بود که به افتخار بازنشستگی نائل آمد.