به گزارش طلوع کرمانشاه، خسرو شهبازی اعتبار این طرح ها را بالغ بر۳۰۵میلیارد ریال و اشتغالزایی آنها را ۳۶۵ نفر اعلام کرد و افزود:  از این تعداد ۸۰  پروژه عمرانی و ۲۱  پروژه تسهیلاتی است .

شهبازی اظهار کرد: ۸۰ پروژه عمرانی با اعتبار بیش از۹۰میلیارد ریال شامل ۷۳ پروژه سیستم های نوین آبیاری تحت فشار در سطح ۶۳۱ هکتار، طرح ماهیان سردآبی ۶۰۰ هزار قطعه ای در شهرستان دالاهو، طرح غنی سازی جنگل در سطح ۱۰۰ هکتار در شهرستانهای پاوه و روانسر، ۵ هکتار جنگل جاده سلامت، جنگل کاری کریدور بیستون کرمانشاه و اجرای عملیات آبخیزداری در سطح ۵۶۰۷ هکتار است.

شهبازی پروژه های تسهیلاتی بخش کشاورزی قابل افتتاح را نیز شامل ۹پروژه بخش دامپروری با اشتغال ۳۶نفر، هشت پروژه تولیدات گیاهی با اشتغال ۲۶ نفر و چهار پروژه در حوزه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی با اشتغال ۳۵ نفر عنوان کرد .

شهبازی افزود: همچنین در هفته دولت عملیات اجرایی ۹ پروژه عمرانی و تسهیلاتی نیز در استان کرمانشاه آغاز می شود که چهار پروژه عمرانی و پنج پروژه تسهیلاتی است و برای ۶۳۷ نفرنیز اشتغال ایجاد می کند .

وی گفت: این پروژه ها  شامل احداث گلخانه دو هکتاری در صحنه، گلخانه ۳۰۰۰مترمربعی در شهرستان سنقر، احداث پرواربندی بره هزار راسی در صحنه، احداث جایگاه و خرید گوساله ۵۰۰راسی در گیلانغرب و احداث جایگاه و پرواربندی گوسفند داشتی ۳۰۰راسی در گیلانغرب است.