به گزارش طلوع کرمانشاه سعید قاسمی گفت: از گرمای هوا در تابستان جاری یاد کرد و افزود: تابستان امسال در شهر کرمانشاه ۴۰ روز گرمای بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد رخ داد که رکوردی در بلندمدت بود.

وی با بیان اینکه پیش از این رکورد بیشترین روزهای بالاتر از ۴۰ درجه سانتی‌گراد را در سال ۱۳۷۷ داشتیم که ۳۴ روز بود، ادامه داد: رکوردها معمولا به صورت جزیی و با اختلاف کم شکسته می‌شود و این اختلاف شش روزی قابل توجه است.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خاطرنشان کرد: اکنون دیگر گرمای هوا در کرمانشاه شکسته شده و روز گذشته (یازدهم شهریور) دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد را در شهر کرمانشاه داشتیم.

قاسمی از روند کاهشی دمای هوا طی هفته جاری خبر داد که در تمام استان وجود خواهد داشت و دما بین دو تا سه درجه سانتی‌گراد خنک می‌شود.

وی پیش‌بینی کرد، در روزهای پایانی هفته دمای شهر کرمانشاه به حدود ۳۵ درجه سانتی‌گراد هم برسد.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه یادآور شد: بعد از پایان هفته روند کاهش دمای هوا تدریجی خواهد بود.

به گفته قاسمی بعید است دیگر در شهر کرمانشاه دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد رخ دهد و می‌توان گفت گرما در استان شکسته شده است.

وی گفت: البته دما در مناطق گرمسیر مرزی ممکن است بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد باشد که برای این مناطق دمایی نرمال است.