به گزارش طلوع  کرمانشاه خسرو شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: بر این اساس مجوز احداث یک کارخانه به وسیله سرمایه گذار بومی و یک کارخانه در شهرستان صحنه به وسیله سرمایه گذار خارجی صادر شده است.
وی همچنین از اعطا نکردن مجوز به سرمایه گذار بومی دیگر در شهر ستان اسلام آباد غرب به دلیل مشکلات تامین آب و زمین خبر داد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه اکنون ۲ کارخانه قند بیستون و اسلام آبادغرب در کرمانشاه فعالیت می‌کنند، گفت: چغندر تولید شده در استان علاوه بر تامین این ۲ کارخانه محصولات خود را به کارخانه‌های قند دردیگر استان‌ها می‌فرستند.
شهبازی با بیان اینکه سالانه ۶۰۰ هزار تن محصول چغندر قند در استان تولید می‌شود، اظهارداشت: به صورت میانگین در هر هکتار از اراضی کرمانشاه ۷۵ تن چغندر برداشت می‌شود که بازدهی فراتر از کشور‌های های اروپایی دارد.
وی افزود: سالیانه در استان ۲۸۰ هزار تن چغندر قند مازاد بر ظرفیت کارخانه‌های داخل استان تولید و به کارخانه‌های قند نقش جهان اصفهان، قزوین، قند اصفهان، همدان و شهرکرد ارسال می‌شود.