معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه از رشد ۲۴ درصدی بارندگی های استان کرمانشاه در ۶ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
علی محمد زورآوند در گفت و گو با خبرنگار طلوع کرمانشاه اظهار کرد: در ۶ ماهه امسال حدود ۱۴۵ میلی متر بارندگی به طور میانگین در نقاط مختلف استان داشتیم.
به گفته این مسئول، این میزان بارندگی نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کمتر بوده اما نسبت به میانگین بلندمدت ۲۴ درصد رشد داشته است.
وی میزان بارندگی‌ها در شش ماهه اول سال گذشته را ۲۰۷ میلی متر و در مدت بلندمدت ۱۱۷ میلی متر اعلام کرد.
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه در خصوص بارندگی های شش ماهه امسال در شهر کرمانشاه نیز بیان کرد: در این مدت در شهر کرمانشاه ۱۵۵ میلی متر بارندگی داشتیم که در کرمانشاه نیز نسبت به بلندمدت رشد ۲۴ درصدی و نسبت به سال گذشته کاهش ۲۸ درصدی را شاهد بودیم.
زورآوند میزان بارندگی های شهر کرمانشاه در شش ماهه اول سال گذشته را ۲۱۶ میلی متر و در بلندمدت ۱۲۴ میلی متر اعلام کرد.