‌مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه  با اشاره به اینکه ۷۱۵ مورد اخطار بهداشتی صادر و ۹۴ واحد متخلف تعطیل و ۲۷۱ مورد شکایت مردمی نیز بررسی شده است عنوان کرد: این برنامه تا کنون بیش از ۴۸۶ مورد نمونه برداری موادغذایی و ۱۹۷۸۱مورد نیز سنجش کیفیت موادغذایی با تجهیزات پرتابل بازرسی انجام شده است.

کرمی با بیان اینکه مردم کرمانشاه شکایات بهداشتی خود را از طریق سامانه بهداشت ۱۹۰  به بازرسان بهداشت محیط اطلاع دهند تصریح کرد: چنانچه  مردم به مشکل بهداشتی در یکی از اماکن تهیه و توزیع مواد خوراکی و آشامیدنی برخورد کردند، این مشکل را حتماً با سامانه ۱۹۰ با کارشناسان بهداشت محیط در میان بگذارند/تسنیم