بازوند استاندار کرمانشاه گفت: مدیر وظیفه دارد که در زمان بحران، مشکل را در کوهتاترین زمان ممکن حل کند و فلسفه وجودی مدیران تلاش برای حل مشکلات موجود در زمان بحران است.

وی گفت:: مدیر وظیفه دارد که مشکل را حل کند نه اینکه خودش برای مردم مانع سازی درست کند و مدیر باید تلاش کند که دغدغه‌های مردم در کوهتاترین زمان ممکن حل شود و مدیران برای همین منظور مسئولیت گرفته اند.

وی افزود: مدیران باید مشکلات موجود در مناطق زلزله زده را به سرعت رفع کنند و در بازدید‌های میدانی و جلساتی که خواهیم داشت این موضوعات را از نزدیک رصد و پیگیری و با مدیر کم کار حتماً برخورد جدی خواهیم کرد