عدالتخواه تصریح کرد: در مورد عنوان اتهامی اول هفت نفر به عنوان متهمان اصلی این پرونده شناسایی و دستگیر شدند. از بین این هفت نفر دو نفر صراف بودند که با اقدامات مجرمانه خود موجب تلاطم در بازر ارز شده و مبلغ ۱۳۴ میلیون دلار را به صورت غیرقانونی مورد خرید و فروش قرار داده بودند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: این دو صراف ارز دولتی را از بانک مرکزی تحویل می‌گرفتند تا طبق ضوابط بین افراد واجد الشرایط توزیع شود، اما این افراد با تشکیل یک شبکه با جعل سند و تهیه فاکتورهای صوری اقدام به فروش این ارزها در بازار آزاد می کردند.
وی گفت: این دو صراف، پنج نفر دیگر را به عنوان اعضای باند خود در بازار داشتند که در وقوع جرائم با آنها همکاری داشته اند.
عدالتخواه افزود: این متهمان ارزهای دریافتی از بانک مرکزی را به وجه نقد و سپس شمش طلا تبدیل و حتی در مواردی ارزهای دولتی را به کشور عراق قاچاق کرده و به فروش رسانده و در مقابل اقدام به وارد کردن طلا به کشور می‌کردند..
این مقام قضایی از متلاشی شدن این تیم هفت نفره خبر داد و گفت: با تلاش و همکاری مشترک مراجع امنیتی، انتظامی و قضایی این تیم هفت نفره شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به عنوان اتهامی دیگر این پرونده اشاره کرد و گفت: عنوان اتهامی دیگری که در کیفرخواست این پرونده برای چهار متهم دیگر عنوان شده بود مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۱۶ قالب شمش طلای یک کیلوگرمی بود.
وی با اشاره به شناسایی و دستگیری این چهار نفر گفت: این افراد  پولهای به دست آمده توسط اعضای باند هفت نفره را به شمش طلا تبدیل کرده و به داخل کشور قاچاق می‌کردند..
این مقام عالی دستگاه قضایی کرمانشاه گفت: پس از دستگیری این چهار متهم از آنها ۱۶ قالب شمش طلای یک کیلوگرمی کشف و ضبط شد که اکنون این شمش ها در اختیار است.
عدالتخواه در رابطه با محکومیت صادر شده برای این افراد هم گفت: در عنوان اتهامی اول دو صراف و یک نفر دیگر از عوامل اصلی این باند هرکدام به ۱۵ سال حبس و چهار نفر دیگر هم به پنج سال حبس محکوم شدند.. این افراد علاوه بر مجازات حبس به پرداخت جریمه ای معادل ۱۳۴ میلیون دلار نیز محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در رابطه با محکومیت چهار متهم دیگر هم گفت:  متهمانِ عنوان اتهامی مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۱۶ قالب شمش طلا هم به حبس های طولانی محکوم شدند. همچنین این افراد علاوه بر ضبط شمش های طلا به پرداخت مبلغ ۵۳ میلیارد و  ۴۶۵ میلیون ریال جرای نقدی محکوم شدند.