به گفته سرپرست شهردادری کرمانشاه در زمینه بهسازی آسفالت معابر در منطقه یک: مناطق بلوارشهید بهشتی، بلوارشهید کشوری حدفاصل تقاطع ولایت تامیدان حضرت امام خمینی(ره) و درمنطقه دو: بلوار مصطفی امامی و خیابانهای دیزل آباد تحت پوشش قرارداده شده است.

لعل بخش افزود: در خصوص آسفالت معابر نیز در منطقه دو: معبر ورودی شهرک جلالیه، خیابان اربابی و حاشیه میدان آزادی و کوچه‌های شهرک مهدیه و شهرک اسلامیه، در منطقه سه: خیابان شهدای اشک تلخ، خیابان ورودی و اطراف مساکن مهر کیهانشهر، درمنطقه چهار: خیابان شهید جعفری، منطقه پنج: شهرک شهرداری و شهرک دانش، در منطقه شش: باند کندرو شهرک گلها و بلوار جانبازان فاز چهار، در منطقه هفت: کوچه های شهرک کرناچی، بلوارشهیدشمشادیان و روبروی حکمت آباد، در منطقه چهار: کوچه های پردیس، صدرا و زیباشهر و کوچه های حدفاصل بلوار ده مجنون تا بلوار شهدای منابع طبیعی شامل وکیل آقا، آقاجان، نقیله و صابونی تحت پوشش قرار گرفته است./ایسنا