به گزارش طلوع کرمانشاه پیرو درج مطلبی در روزنامه باختر تحت عنوان« رفتگری با دکترای عمران در شهری که شهردار ندارد» امیر رضا همایون دولتشاهی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمانشاه در این خصوص گفت: برحسب دستور سرپرست محترم شهرداری و با پیگیری های انجام شده مشخص گردید نامبرده از پرسنل رسمی،پیمانی،قراردادی یا شرکتی شهرداری نمی باشد و هیچگونه قرارداد شغلی مستقیم با شهرداری ندارد.
وی با تاکید بر اینکه طبق گفته مسئولین این شرکت نامبرده هنوز مدرک دکترای خود را نگرفته افزود: ایشان از نیروهای شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری محسوب می گردد و از پرسنل این شرکت خصوصی است و در حال حاضر نماینده این شرکت و ناظر در حوزه عملیاتی و اجرایی می باشد.