مدیرعامل تاکسیرانی کرمانشاه یادآورشد: در حال حاضر تعداد ۲۲۰ آژانس تاکسی تلفنی تحت پوشش سازمان تاکسیرانی با ۲۲۰۰راننده فعال درحال فعالیت هستند و متقاضیان جدید باید جهت دریافت پروانه تاکسیرانی اقدام کنند.

سلیمانی تصریح کرد: در صورتی‌ که راننده آژانسی پروانه تاکسیرانی را در مدت مقرر دریافت نکرده ‌باشد و مبادرت به جابجایی مسافر در این شهر کند متخلف محسوب شده و به شدت با راننده خاطی برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه آژانسهای فاقد مجوز به زودی پلمپ می شوند اظهار داشت: نظام‌دهی به فعالیت آژانس‌ها، ایجاد امنیت روانی، هویت بخشی به شخص راننده و خودروی او، کنترل تردد رانندگان آژانس‌ها در سطح شهر و … را از اهداف اجرای این طرح درشهر دانست.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی افزود: آن دسته از آژانس های بدون مجوزی که تاکنون برای گرفتن مجوز اقدام نکرده اند، هرچه سریعتر با مراجعه به سازمان تاکسیرانی برای طی مراحل قانونی و بررسی صلاحیت واگذاری مجوز اقدام کنند، چون در غیر این صورت عواقب این کوتاهی به طورمستقیم متوجه مسئولان این آژانس ها خواهد بود.