به گفته رئیس نظارت بر گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، مردم معمولا دریافت ویزا را به ۱۰ روز آخر موکول می‌کنند و از همین رو نظارت‌ها در این ایام تشدید خواهد شد.
فهیمی از همکاری سایر بخش‌ها مانند میراث فرهنگی، بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و … نیز در این نظارت‌ها خبر داد.
وی هزینه صدور ویزا را ۲۳۵ هزار تومان اعلام کرد که مبالغ حق کارگزاری، حق بیمه و … نیز در آن لحاظ شده و خاطرنشان کرد: دریافت هرگونه مبلغی به هر بهانه‌ای تخلف است و با مراکز متخلف برخورد خواهد شد.
رئیس نظارت بر گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با بیان اینکه گاهی شاهد فعالیت‌های دلالی در زمینه صدور ویزا در حاشیه کنسولگری عراق هستیم، از برخورد جدی با افراد متخلف در این زمینه هم خبر داد و عنوان کرد: این افراد به نیروی انتظامی و مراجع قضایی ارجاع خواهند شد.
وی افزود: طی چند وقت اخیر که مردم کم و بیش کار دریافت ویزا را آغاز کرده اند، موارد بسیار کمی از شکایت داشتیم که با حجوم مردم برای دریافت ویزا احتمال افزایش موارد شکایت وجود دارد.
فهیمی از مردم خواست هرگونه تخلف در زمینه صدور ویزا از جمله دریافت مبلغ اضافه را با تعزیرات حکومتی در میان بگذارند.