شایان ذکر است در جلسه شورای اسلامی شهر،سجاد یزدانی شهردار منطقه هفت کرمانشاه به ارائه گزارش عملکرد این منطقه پرداخت و به سوالات اعضای شورا نیز پاسخ گفت همچنین مهندس فرهنگیان دبیر کمیسیون ماده صد با حضور در این جلسه پاسخگوی سوالات اعضای شورا بود.