مدیرعامل بازاریابی و فروش رجا از تکمیل ظرفیت سه مسیر ریلی پیش بینی شده برای زائران اربعین حسینی خبر داد.

سعید خدمتلو در گفتگو با رادیو اربعین گفت: مسیرهای مشهد-اهواز-خرمشهر، تهران – خرمشهر، مشهد -کرمانشاه با آپشن اتوبوس تا مهران به دلیل استقبال زائران تکمیل شده و هم اکنون مسیر تهران – کرمانشاه با آپشن اتوبوس تا مهران در دسترس عموم قرار دارد.

وی افزود: در حال کسب مجوز جهت افزایش ظرفیت در این مسیرها هستیم تا خدمات رجا به زوار اربعین حسینی افزایش یابد که این امر نیازمند بررسی کارشناسی و رعایت اصول ایمنی در مسیرهاست.

خدمتلو با اعلام  شماره تلفن ۱۵۳۹ گفت: هموطنان در سراسر کشور می توانند با شماره گیری این تلفن از قیمت قطارها اطلاع داشته باشند.

مدیر عامل بازاریابی و فروش رجا در ادامه اضافه کرد: از امروز قطار تهران – کرمانشاه بدون آپشن اتوبوس به درخواست مشتریان راه اندازی شده است.

به گفته خدمتلو فروش بلیت از طریق سامانه غیر حضوری و دفاتر مجاز صورت می گیرد اما برای دریافت بلیت ترکیبی باید حضوری به دفاتر فروشنده بلیت رجا مراجعه کنند/مهر