November 13,2018 | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

toloukermanshah.ir

مسئول واحد فراهم‌آوری و پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: سال گذشته ۱۳ مورد اهدای عضو در استان کرمانشاه انجام شد که از ابتدای سال تا این بازه زمانی ۹ مورد عضو اهدا شده بود

اهدای عضو ۹ کرمانشاهی از ابتدای سال تاکنون

کبری طلیعی:جایگاه کرمانشاه از نظر پیوند عضو نسبت به کشور بسیار پایین است این در حالی است که سال گذشته استان ما وضعیت بهتری داشته است/در حالی که سایر ا...

اجتماعی