March 06,2021 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

toloukermanshah.ir

مطالعات اخیر نشان می‌دهد با یک روش غیرتهاجمی تصویربرداری از چشم می‌توان بیماری‌های قلبی را در مراحل اولیه تشخیص داد.

چشم شما پرده از بیماری های قلبی بر می دارد

مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT یک روش تصویربرداری غیرتهاجمی است که می‌تواند تصویربرداری‌های مقطعی از ساختمان میکروسکوپی بافت‌های زیستی را انجام دهد./...

سلامت