April 18,2021 | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

toloukermanshah.ir

سرپرست گروه باستان شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

جزییات یک کشف مهم باستان شناسی در کرمانشاه/ سنگ یادمان شاه آشور در قباق تپه کشف شد

دکتر سجاد علی بیگی توضیح داد:قباق تپه مکانی است که بر اساس یافته های باستان شناختی حداقل از هزاره سوم پیش از میلاد مورد سکونت قرار گرفته و تا به امروز...

فرهنگی و هنری