November 13,2018 | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

toloukermanshah.ir

دومین دوره مناظرات استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی با محوریت اشتغال وکارآفرینی با حضور هشت تیم از مراکز استانی آغاز شد

دومین دوره مناظرات استانی دانشگاه علمی کاربردی در کرمانشاه

دومین دوره مناظرات استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی با محوریت اشتغال وکارآفرینی با حضور هشت تیم از مراکز استانی در روز های بیستم تا بیست ودوم آبان برگ...

بودجه ۱۰۰ هزار تومانی برای کارهای فرهنگی در مناطق مرزی
شهاب نادری با انتقاد از رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مناطق مرزی :شرایطی که در منطقه وجود دارد، می‌طلبد در شهرهای مرزی کارهای فرهنگی بیشتری انجام شود ولی بررسی من به عنوان نماینده مجلس در این مناطق حاکی از آن بود که کار فرهنگی در مناطق ما در حد صفر است

بودجه ۱۰۰ هزار تومانی برای کارهای فرهنگی در مناطق مرزی

فرهنگی و هنری