September 30,2022 | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

toloukermanshah.ir

 مراسم درختکاری تپه های سراب باحضورشهردار + تصاویر

 به گزارش طلوع از روابط عمومی واموبین الملل شهرداری کرمانشاه مراسم درختکاری درتپه های سراب قنبر باحضورمهندس آرش رضایی شهردارکرمانشاه وجمعی ازشهروندان برگزارشد.مهندس آرش رضایی درحاشیه این مراسم گفت:فضای سبزشهری به عنوان جزءضروری پیکره شهرهانقش اساسی درتوسعه پایداردارامی باشد.وی افزد:حفظ وتوسعه فضای سبزدرشهرهاعلاوه بربرنامه ریزی علمی نیازمندمشارکت همه شهروندان درنگهداری از آن است چراکه اصلی ترین استفاده کنندگان از بهبودشرایط محیطی وتوسعه فضای سبزخودشهروندان عزیزمی باشند.