April 26,2019 | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

toloukermanshah.ir

گزارش تصویری از افتتاح نخستین پلاتو خصوصی کرمانشاه

 پلاتو های تمرینی گروه مارلیک در دو فضای کاملا مجزا هرکدام ۳۰ متر مربع داری سرویس بهداشتی تجهیز و آماده استفاده گروه های نمایشی گردیده است.