May 24,2019 | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

toloukermanshah.ir

تیتر اخبار:
شیلات کرمانشاه رتبه اول تولید ماهیان گرمابی در استان های غیرساحلی کشور را دارد/ خوراک ماهی و سایر عوامل، دلیل افزایش قیمت ماهی

شیلات کرمانشاه رتبه اول تولید ماهیان گرمابی در استان های غیرساحلی کشور را دارد/ خوراک ماهی و سایر عوامل، دلیل افزایش قیمت ماهی

مدیر کل شیلات استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار طلوع بابیان اینکه پرورش ماهی موجب اشتغالزایی ۳هزار و ۵۴۸ نفر شده است. ما در استان کرمانشاه ۴۵۶ واحد پ...