کرمانشاه » اجتماعی » گفت و گو
کد خبر : 150379
چهارشنبه - 27 آذر 1398 - 16:13
قائم مقام شهردار:

شهرداران فعال مناطق ۸ گانه شهرداری کرمانشاه تشویق می شوند

شهرداران فعال مناطق ۸ گانه شهرداری کرمانشاه تشویق می شوند

قائم مقام شهردار کرمانشاه اذعان داشت؛ پس از شناسایی مشکلات و معضلات سطح هر منطقه و مدیران مناطق ۲ ماه فرصت برابر برای رفع نواقص و اصلاح امور داده می شود و پس از اتمام مهلت برای رفع نواقص یک بازدید نقطه به نقطه و دقیق در سطح مناطق هشتگانه توسط مدیرکل بازرسی شهرداری صورت می گیرد و با ارائه گزارش در جلسه کمیته نظارتی بر مناطق جهت امتیازدهی در خصوص رفع نواقص و عملکرد شهرداران و مدیران مناطق امتیاز داده میشود.

عیدی با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسات گفت: برگزاری این جلسات خروجی‌های مناسبی خواهد داشت و ادامه داد برگزاری این جلسات باعث کنترل داخلی مجموعه شهرداری و ایجاد حس رقابت در بین مدیران و معاونین مناطق در جهت انجام امور محوله می شود.

این مقام مسئول گفت در شورای مدیران شهرداری تصمیمی اتخاذ شده است مدیرکل روابط عمومی شهرداری که مشابه اتفاق دوربین زنده صدا و سیما و اصحاب رسانه در سطح مناطق ۸ گانه به جهت گرفتن گزارش از ساکنین هر منطقه با استفاده از نقطه نظرات آنها در جهت رفع نواقص موجود در سطح منطقه انجام و در رسانه‌ها منعکس شود تا تمامی مدیران شهرداری در جهت رفع آن نواقص اقدامات لازم را انجام دهند