کرمانشاه » اجتماعی
کد خبر : 270483
سه شنبه - ۲۹ تیر ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۹
مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه

در سه ماهه اول سال جاری ۱۱۲ نفر در کرمانشاه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست داده اند

در سه ماهه اول سال جاری ۱۱۲ نفر در کرمانشاه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست داده اند

دکتر سلیم خانی  از افزایش فوت و کاهش مصدومان ناشی از حوادث کار در سه ماهه اول سال جاری خبر داد.
خانی افزود: در سه ماهه اول سال جاری ۱۱ نفردر استان «یک زن و ۱۰ نفر مرد» بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند واجساد آنها در مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مورد معاینه قرار گرفتند.
مدیر کل پزشکی قانونی استان در ادامه گفت: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۹ از سه ماهه اول سال که آمار متوفیان پنج نفر وهمگی مرد بودندافزایش داشته است.
به گفته مدیر کل پزشکی قانونی استان، در سه ماهه اول سال جاری آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با ۱۳۹ مورد شامل (چهار زن و ۱۳۵ مرد) نسبت به سه ماهه اول سال ۹۹ که ۱۴۲ مورد شامل (سه زن و ۱۳۹ مرد) بوده، کاهش داشته است.

خانی افزود: در سه ماهه سال جاری شش نفر به علت مسمومیت با گاز منو کسید کربن در استان کرمانشاه جان باختند و طی این مدت آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه باتشخیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن شش نفر شامل چهار زن و ۲ مردبوده، همچنین آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشخیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، شش نفر(چهار زن و ۲ مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد ۱۱ نفر (دو زن و نه مرد) بوده کاهش داشته است.

این مسئول از غرق شدن چهار نفر در سه ماهه اول سال جاری در استان کرمانشاه خبرداد و افزود: هر چهار نفر در رودخانه غرق شده اند و نسبت به مدت مشابه سه ماهه سال قبل که هفت نفرغرق شده بوده در امار غرق شدگان کاهش داشته ایم.

افزایش متوفیات و مصدومین حوادث ترافیکی در سه ماهه سال جاری:

خانی در ادامه سخنانش گفت: در سه ماهه اول سال جاری، ۱۱۲ نفر در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل(سه ماهه اول سال ۹۹) که ۹۴ نفر بود افزایش داشته است، از این تعداد (۲۷ زن ، ۸۵ مرد ) در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل(سه ماهه سال ۹۹) که ۹۴ نفر(۲۳ زن ۷۱ مرد) افزایش داشته است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان مصدومان حوادث ترافیکی در سه ماهه سال جاری را تعداد دو هزار و ۲۹۷ نفر عنوا کرد که به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کرده اند که از این تعداد ۶۵۷ نفر زن و ۱۶۴۰ نفر مرد بوده اند.
لازم به ذکر است آمار مصدومین حوادث ترافیکی در سه ماهه سال جاری نسبت به سه ماهه سال ۹۹ که تعداد ۱۹۷۰ نفر بوده است افزایش داشته است./رحمانی